HLFs nasjonale kampanje «Hvert Øre Teller» har i år fokus på eldre med hørselstap.  Kampanjen ønsker å belyse hvordan hørselstap påvirker eldres helse og livskvalitet. Forskning viser en klar sammenheng mellom ubehandlet hørselstap og økt risiko for ensomhet, depresjon og demens. Det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig, og HLF vil at alle over 60 år skal få tilbud om gratis hørselstest. 84 prosent av den norske befolkningen støtter kravet vårt om gratis hørselstesting av eldre (Helsepolitiskbarometer våren 2018). Et godt tilpasset høreapparat og god oppfølging vet man fører til bedre livskvalitet.

Våre frivillige vil ha stands over hele landet hvor de tilbyr en enkel hørselstest og en hørselsprat.  Standoversikt finner du lenger ned på denne siden. Se vår kampanjefilm og følg oss på HLFs facebook side fra tirsdag 5.juni.

Denne siden blir endelig ferdigstilt 5.juni. Følg med!

Test hørselen din på nett

Har du mistanke om at du hører dårlig, kan det være lurt å sjekke hørselen. HLF har utviklet en ny hørselstest på nett. Testen tar bare noen få minutter og gir deg en indikasjon på hvor godt du hører.

Ta testen her!
Gratis hørselstest

Oversikt over stands

Her finner du oversikten over hvor og når vi har stands. HLFs frivillige tilbyr gratis hørselstest for deg over 16 år og en prat om hørsel på over 100 steder i landet.

Finn din stand

Hovedsamarbeidspartner:

Andre samarbeidspartnere: