I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet.

Hver vår markerer HLF en nasjonal kampanje «Hvert Øre Teller», og i år har vi fokus på arbeidsliv og hørselstap. Vi ønsker å spre kunnskap om hvordan arbeidsgivere, den enkelte arbeidstaker, Nav og hjelpemiddelsentralene i samarbeid kan skape et mer hørselsvennlig arbeidsliv gjennom tilrettelegging og enkle tekniske hjelpemidler. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at minst 15 prosent av yrkesaktive har problemer med hørselen. Dessverre faller mange ut av arbeidslivet før pensjonsalder. Liten kunnskap om rettigheter og manglende tilrettelegging på jobb er blant årsakene til dette. Unge hørselshemmede som kjemper for å finne sin plass i arbeidslivet opplever av samme grunn å møte stengte dører.

Under kampanjen vil HLFs mange frivillige stå på stands i hele Norge, der de tilbyr gratis hørselstesting og gode hørselsråd.

Test hørselen din på nett

Har du mistanke om at du hører dårlig, kan det være lurt å sjekke hørselen. HLF har utviklet en ny hørselstest på nett. Testen tar bare noen få minutter og gir deg en indikasjon på hvor godt du hører.

Ta testen her!
Gratis hørselstest

Oversikt over stands

Her finner du oversikten over hvor og når vi har stands. HLFs frivillige tilbyr gratis hørselstest for deg over 16 år og en prat om hørsel på over 100 steder i landet.

Finn din stand

Hovedsamarbeidspartner:

Andre samarbeidspartnere: