Ta i bruk høreapparatet – få et bedre liv!

HLFs frontfigur i kampanjen er brannmann Kenneth Wangen, innsatsleder i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen. Han har overlevd fire uker i koma, dratt mennesker ut fra brennende hus og stått til knes i kvikkleire under Gjerdrumraset. Den verste kampen for Kenneth har likevel handlet om egen hørsel. Hør hans historie i årets kampanjefilm.

I den årlige kampanjen «Hvert Øre Teller» fokuserer HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) på viktige temaer knyttet til hørsel.

Visste du at 8 av 10 som har tatt i bruk høreapparat sier at de har fått et bedre liv?

Årets tema er: Ta i bruk høreapparatet!

Forskning viser hvordan ubehandlet hørselstap kan gi store sosiale og helsemessige konsekvenser, som økt sårbarhet for depresjon og demens. Gjennom årets kampanje ønsker vi å vise hvor smart det er å ta i bruk  høreapparatet.

Kampanjestart for HLFs nasjonale kampanje er 21. september.

Følg Hvert Øre Teller-kampanjen på Facebook og Instagram @hlfhorsel og hvertoreteller.no

Ta gratis hørselstest på stand hos oss!

HLF har over 50 stands spredt over hele landet i løpet av september og oktober. Her tilbyr engasjerte frivillige en gratis hørselstest og gir gode råd om høreapparatbruk. Et besøk på vår stand er ofte det første skrittet på veien mot et bedre liv. Mange ber oss om råd og hjelp etter år med dårlig hørsel.

Finn din stand her

Han har overlevd fire uker i koma, dratt kropper ut fra brennende hus og stått til knes i kvikkleire. Den verste kampen for brannmann Kenneth Wangen har likevel handlet om egen hørsel.

Les mer

Vi har snakket med flere personer som benytter høreapparat om hva deres høreapparat betyr for dem. Les om deres beste høreapparatøyeblikk og deres erfaringer med høreapparatet i hverdagen.

Les mer

Har du nedsatt hørsel eller spørsmål om bruk av høreapparat? HLF har mange dyktige hørselshjelpere i lokallag over hele landet som kan hjelpe deg.

Les mer

Har du mistanke om at du hører dårlig, kan det være lurt å sjekke hørselen. HLF har utviklet en hørselstest på nett. Den tar bare noen minutter og gir deg en indikasjon på hvor godt du hører.

Test hørselen nå

Har du mistanke om at du har et hørselsproblem, er det viktig at du søker profesjonell hjelp. Vi har laget en enkel guide for hvordan du går frem for å få høreapparat.

Les mer

Mange med hørselstap sliter med å delta i en samtale. Slik kan du hjelpe.

Les mer

Har du nedsatt hørsel eller spørsmål om bruk av høreapparat? HLF har mange dyktige hørselshjelpere i lokallag over hele landet som kan hjelpe deg.

Finn din nærmeste likeperson her

Våre sponsorer:

Phonak Life Is On Logo
Resound GN Logo
Tryg Forsikring Logo
Cochlear Logo