I år vil HLF ha et spesielt fokus på hørselshemmede barn og unges oppvekstvilkår. Hørselshemmede barn og unge rapporterer i større grad om mobbing og utenforskap enn andre. Folk rundt dem har ofte vanskeligheter med å forstå hvordan det er å ha et usynlig handikap. Ofte får hørselshemmede elever dårligere faglige resultater på grunn av manglende trivsel, dårlig hørselsteknisk tilrettelegging og lav kompetanse i skolen.

Kampanjen «Hvert øre teller» vil sette fokus på hvordan det er for unge å leve med hørselshemming. Hvordan samfunnet, skole, venner og vi alle kan være med på å gjøre hverdagen bedre for den som hører dårlig. Fra 30.mai vil denne siden inneholde kampanjefilmen vår om en hørselshemmet jente som blir ertet på skolen. Du vil også finne tips om tilrettelegging for hørselshemmede barn i skolen, og hørselshemmede elever gir gode råd til deg som er venn med en som hører dårlig.  Vil du være med å gjøre en forskjell? Følg med fra 30.mai på denne siden og på HLFs facebookside