Plages du av tinnitus?

Tinnitus er en lyd du bare selv kan høre, ofte i form av piping eller susing. Opplevelsen av tinnitus er unik for hver enkelt. Noen har tinnitus i ett øre, andre har i begge ørene eller et udefinerbart sted i hodet. Mange kan høre lyder i øret uten at [...]

Når blir lyden skadelig for deg?

Blir lyden for høy, kan den være skadelig for hørselen din. Her er gode råd til hvordan du kan ta vare på hørselen.