Ni gode jobbtips for deg med nedsatt hørsel

Foto: Colourbox

«Hei, jeg hører litt dårlig og trenger litt hjelp». Tør du å si disse ordene høyt til dine kolleger, så kan det gjøre arbeidsdagen mindre slitsom.

Dette vet daglig leder Inge Bossen Thorsen ved HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester i Lier i Buskerud alt om. Hun leder et tverrfaglig team av hørselseksperter som hvert år kurser og veileder nærmere tusen hørselshemmede fra hele Norge. Syv av kursene er såkalte tilpasningskurs som arbeidstakere og jobbsøkere kan få dekket av Nav.

Vil gjerne hjelpe

– Det er et viktig vendepunkt for mange når de velger å være åpne om at de har nedsatt hørsel, tinnitus eller andre utfordringer knyttet til hørselen. Mange opplever at økt forståelse og kunnskap blant kolleger gjør stor forskjell. Det viser seg at kolleger gjerne vil være til hjelp og støtte, men de må få vite hvordan de kan bidra, påpeker Thorsen.

Her er hennes ni beste jobbtips til deg som har hørselsutfordringer:

1. Vær åpen om hørselstapet ditt. Informer arbeidsgiver og kolleger i passe doser, og forklar hva det innebærer å være hørselshemmet i ulike situasjoner.

2. Skaff deg en alliert kollega som du kan spørre, slik at du kan sjekke om du har oppfattet situasjoner riktig.

3. Skaff deg mest mulig kunnskap om eget hørselstap, slik at du vet hvilke situasjoner som er utfordrende.

4. Sjekk i god tid på forhånd om lokalet er utstyrt med teleslynger og teknisk utstyr når du skal
delta på konferanser, kurs, møter o.l..

5. Be om skriftlig innkalling til møter og viktige avtaler.

6. Et velfungerende høreapparat er viktig for at tilleggsutstyret skal fungere optimalt. Be om time hos audiograf/høresentralen hvis hørselen endrer seg.

7. Sett deg inn i hvilke muligheter og rettigheter du har for tilrettelegging på jobb. Søk råd hos Hjelpemiddelsentralen/NAV og be om en vurdering av arbeidsplassen din.

8. Avklar egne forventninger til deg selv på jobb.

9. Sett egne grenser for deltagelse og aktivitet. Pauser er viktig!

Her kan du lese om tilretteleggingskurs for hørselshemmede ved HLF Briskeby. Her finner du nyttig stoff om arbeidsliv og hørsel.

Besøk Kunnskapsbanken og HLFs hjemmesider for mer informasjon.