Foto: Astrid Waller

Hva er tinnitus?

Tinnitus – også kalt øresus – er et lydfenomen som bare du selv kan høre. Lyden kan variere i styrke og uttrykk. Noen hører susing, andre har pipelyder, buldring eller andre lyder på én eller begge sider.

15 prosent av befolkningen har tinnitus. Omtrent en av ti opplever at tinnitusen går utover egen livskvalitet.

Det er vanlig å skille mellom akutt og vedvarende tinnitus. Etter tre til seks måneder regnes den som vedvarende, noe som har betydning for valg av behandling.

Det er viktig å oppsøke lege i en tidlig fase for å avdekke mulige årsaker.

 

Årsaker til tinnitus

 • Støyskade
 • Hørselstap
 • Mellomørebetennelse eller annen øresykdom
 • Ørevoks
 • Stress og traumer
 • Hodeskade
 • Kjeveleddproblem
 • Nakkestivhet
 • Otosklerose
 • Bivirkninger av medisiner
 • Hjerte- og karsykdom
 • Stoffskiftesykdom
 • Ménière
 • Autoimmun sykdom

 

9 gode råd til deg med tinnitus

1. Skaff deg kunnskap

Informasjon om hva tinnitus er, hvordan tinnitus oppstår og hvilke mekanismer som er involvert er viktig for å mestre tinnitus. God kunnskap kan ufarliggjøre og dempe plagene.

2. Bruk andre lydkilder

Tinnitus merkes ekstra godt i stillhet. Å omgi seg med andre lydkilder som TV, radio, et åpent vindu, ventilasjonsanlegg eller folk kan være god tinnitusmedisin.

Nav Hjelpemiddelsentral har gode hjelpemidler, såkalte tinnitusmaskerere og lydputer, som du kan søke om å få via øre-nese-hals-spesialist eller hørselssentraler.

3. Oppsøk hjelp

Det finnes gode behandlingstilbud mot tinnitus i Norge. Start hos fastlegen din som kan henvise deg videre til øre-nese-halslege eller andre spesialister.

Mange har stort utbytte av rehabiliteringsopphold og mestringskurs, som blant annet tilbys ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester. Her arrangeres også egne tinnituskurs for unge.

4. Sjekk hørselen din  

Bruker du mye energi på å lytte, eller er det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt i støyende omgivelser? Nesten halvparten av de med tinnitus har nedsatt hørsel, så sjekk hørselen din. Mange har god hjelp av høreapparater med lydfunksjoner som maskerer tinnitusen.

5. Kartlegg egen tinnitus

Mange merker at tinnitusplagene avtar i perioder med god søvnkvalitet, lite stress og når de er engasjerte i lystbetonte aktiviteter. Kartlegg dine gode faser, og prøv å tilpass hverdagen til ditt tinnitus-mønster.

6. Pass på søvnen

Tinnitus kan føre til søvnproblemer som øker stressnivået og gjør deg ekstra sliten. Legg forholdene til rette for at du får nok søvn. Lydberikelse, enten fra musikk, lydpute eller tinnitus-apper, kan være til god hjelp om natta.

7. Lær avspenning

Avspenningstrening kan hjelpe både mot tinnitus og følgeplager som lydoverfølsomhet, indre stress, muskelspenninger og søvn- og konsentrasjonsvansker. Avspenning kan du lære på appen Tinnitus-Riktig fokus som kan lastes ned både på android – og iPhone-mobiler.

8. Ta vare på helsen

Fysisk aktivitet, frisk luft og et godt kosthold har positiv effekt på helse og livskvalitet. God egenomsorg er god tinnitus-medisin.

9. Snakk med andre  

Fortell de rundt deg hvordan du har det. Det kan også være smart å snakke med andre som har tinnitus og som har lært å håndtere hverdagen. HLF har egne likepersoner med tinnitus over hele landet.

  

Hvor kan du få behandling?

Det fins mange behandlingsmuligheter og kurstilbud for deg med tinnitus her i Norge. Mange får god hjelp av kombinasjonsbehandlinger med lydbehandling, kognitiv terapi og nevrofysiologisk behandling basert på Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Fellesnevneren for mange av behandlingene er å redusere frykt og bekymring, fordi dette kan forverre tinnitusplagene.

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester i Lier, er blant flere som tilbyr rehabilitering og mestringskurs. Hit kan du bli henvist via fastlege eller øre-nese-hals-spesialist.

Besøk HLFs hjemmesider for mer informasjon om tinnitus.

Vi takker våre samarbeidspartnere