Alle har vi på et eller annet tidspunkt opplevd å bli satt på sidelinjen, å ikke få være med. Det er en vanskelig opplevelse. I 2020 vil en million nordmenn høre dårlig. Mange av oss vil oppleve at vi ikke lenger evner å henge med på samtaler med mennesker som betyr mye for oss. Verdifulle ord og beskjeder blir borte. Hver sjette av oss vil i 2020 ha et så betydelig hørselstap at vi kan komme til å savne stemmene til våre kjære, stemmer vi dag tar for gitt. Verdien av å høre godt, den kjenner man ikke før man har mistet den. Hvilke stemmer ville du ha savnet? Og hvilke stemmer savner du som allerede har et hørselstap? 

Del gjerne din historie med oss og andre

Se hva andre har delt

Mange av oss vil oppleve at vi ikke lenger henger med på samtaler, samtaler med mennesker som betyr mye for oss. Verdifulle ord og lyder blir borte, de forsvinner. Hvilke stemmer ville du ha savnet hvis hørselen din ble svekket? Vi ba fem hørselshemmede og normalhørende reflektere over hvilke stemmer de savner eller ville ha savnet. Her er deres svar:

Ellen
Ellen
-I løpet av de siste fire årene har jeg gradvis mistet mer og mer av min hørsel på det ene øret. Heldigvis hører jeg godt på det andre. Jeg tenker mye på hva som vil skje hvis jeg mister hørselen på begge ørene. Akkurat nå tenker jeg på sønnen min som har kommet i stemmeskiftet. Hadde jeg hørt dårlig på begge ørene, ville jeg kanskje ikke fått høre hvordan stemmen hans høres ut som voksen. Det ville vært sårt.
Jorunn
Jorunn
-Jeg er sterkt tunghørt på begge ørene og er avhengig av høreapparat. Jeg elsker å høre på musikk og får med meg selve musikken, men jeg savner å få med meg tekstene. Den dimensjonen er borte. Jeg får ofte ikke med meg det som blir sagt i sosiale sammenhenger, og savner blant annet å få med meg samtalene i lunsjpausen på jobben. Det gjør at jeg lett føler meg utenfor.
Ulrik
Ulrik
-Det står heldigvis bra til med min hørsel, men når jeg tenker på stemmene jeg ville ha savnet så er det latteren til barna mine jeg ville ha savnet mest av alt. Barn er jo noe av det kjæreste vi har og barnelatter er så godt å høre på. Jeg ville også savnet lyden av fuglekvitter om våren. Fuglekvitter får meg i godt humør og er på en måte så nær livets puls. Det å miste fuglesangen ville føles som et stort tap.
Tone
Tone
-Jeg hører ganske bra, men har ofte tenkt på mine mange diskotekbesøk sent på 80-tallet. Musikken var skrudd så høyt at det pep i ørene resten av natta. Jeg er ganske sikker på at hørselen min ble forringet av dette. Hvis hørselen min hadde blitt borte ville jeg ha savnet stemmene til barna mine, ikke minst lyden av latteren deres. Deres stemmer gjør meg glad!
Jan
Jan
-Jeg ble døv i voksen alder. En CI- operasjon (Cochlear implantat) ga meg hørsel og et nytt liv. Jeg får med meg samtaler i rolige omgivelser og hører igjen hverdagslyder. Jeg savner fremdeles å kunne ta en telefonsamtale med mine barn og onkelbarn, det hører jeg får dårlig til. Hva det vil si å være døv fikk jeg oppleve før operasjonen. Det var helt grusomt, jeg følte meg utrygg i en lydløs verden. For meg som er vokst opp som hørende, ville et fortsatt tap av alle lyder vært et enormt savn.