Når er lyd skadelig for deg?

Støy og høy lyd kan gi varig skade på hørselen. Har du vondt i ørene etter en konsert, så er dette en tydelig beskjed fra hørselen din om at du har nådd et metningspunkt. 

Alle foto: Astrid Waller

Barn er mer sårbare for støy enn voksne fordi de har et dårligere utviklet hørselsorgan. I tillegg har vi mennesker individuelle grenser for hvor mye lyd som skal til før det gir permanent skade. Dette forklares av forskerne med begrepene «glassøre» og «steinøre»: Har du glassører er du spesielt utsatt for støy og mister unormalt mye hørsel av støybelastning. De med steinører derimot, mister unormalt lite hørsel av samme belastning.

Ingen vet hvor grensen går

– Problemet er at vi ikke kan måle dette eller vite hvor våre grenser ligger før skaden har skjedd. Derfor er det viktig å lære barn og unge hvordan de skal beskytte egen hørsel for å unngå fremtidige problemer, sier forsker ved Sintef Digital, Tron Vedul Tronstad.

Samme budskap kommer fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som frykter at halvparten av unge i den vestlige verden, 1, 1 milliard mennesker, kan ende opp med hørselskader på grunn av måten vi omgås lyd på. Særlig bekymret er WHO for langtidseffekten av dagens bruk av små høyttalere rett i øret via hodetelefoner/headsett og øreplugger.

Hørselen – en muskel

Tronstad mener vi kan sammenligne hørselen med en muskel. Akkurat som en muskel trenger pauser, må også hørselen få hvile. Både kortvarig, men veldig høy lyd, som for eksempel en eksplosjon, og lav lyd over veldig lang tid, for eksempel musikk på øret døgnet rundt, kan overbelaste og gi «muskelskade» i form av nedsatt hørsel eller tinnitus.

Slik kan du forebygge hørselsskader:

 • Bruk hørselsvern eller ørepropper. Akkurat som du beskytter huden med solkrem, trenger hørselen vern mot støy og høy lyd
 • Ta lydpauser, og gi hørselen «friminutt» hver time
 • Demp lyden på mobiltelefon, hodetelefoner og øreplugger, og bruk innstillingene for å endre volumnivå
 • Bruk alltid ørepropper på konsert. Det finnes i dag gode ørepropper som demper lydnivået, men beholder lydbildet
 • Ikke stå for nærme høyttalerne. Jo nærmere du står lydkilden, jo kraftigere trykk på ørene

Hva er lyd?

Lyd er trykkbølger som fanges opp av øret. I det indre øre har vi fine sansehår med hårceller som fanger opp disse trykkbølgene og omgjør dem til elektriske signaler som sendes via hørselsnerven til hjernen. Det er disse elektriske signalene vi tolker og oppfatter som lyd.

Så mye lyd tåler ørene dine

Denne figuren viser hvor grenser for skadelige lydnivåer målt i desibel dB og tid. Husk likevel at vi har individuelle grenser for hvor mye lyd vi tåler før det blir ubehagelig eller skadelig.

Følgende faktorer påvirker en hørselskade:

 • Antall timer som du utsettes for lyd
 • Lydens gjennomsnittlige volum – måles i desibel (forkortes dB).
 • Lydens høyest nivå
 • Høyfrekvent lyd er mer belastende enn lavfrekvent (måles i Hz), fordi hørselscellene er plassert ulikt i ørets sneglehus

Typiske faresignaler ved overdoser av lyd:

 • Dottfølelse og vondt i ørene
 • Susing i ørene eller hodet (tinnitus)
 • Nedsatt hørsel

Mange opplever slike plager etter konserter eller annen støybelastning. Som regel vil hørselen normalisere seg etter en dag eller to. Men jo flere slike episoder med midlertidig hørselstap, desto større risiko for permanent hørselsskade, advarer fagfolk.

Husk at hørselen skal vare livet ut!

Vi takker våre samarbeidspartnere