Foto: Marcel Leliënhof

Ikke la hørselstapet stå i veien for drømmene dine!

Susanne Karin Moe (28) fikk høreapparat da hun var fire år gammel. Med et aktivt liv som skuespiller viser hun at høreapparat og hørselsutfordringer ikke trenger å stå i veien for en karriere på scenen.

Vi møter henne etter en travel opptaksdag for «Hvert øre teller»-kampanjen, og spør henne om hennes motivasjon til å benytte høreapparatene i hverdagen.

– Jeg fikk høreapparat da jeg var fire år, så det var ikke et veldig aktivt valg fra min side. Det ble vel mest prakket på meg. Men grunnen til at jeg bruker de nå, som voksen, er jo fordi jeg merker at jeg trenger det. Dagene blir mye bedre når jeg har dem på, forteller hun.

Susanne har redusert hørsel og kan fungere greit også uten høreapparatet, men hun forklarer at hun foretrekker å bruke dem.

– Det er ikke krise liksom, hvis batteriet går, men jeg foretrekker det ikke. Da merker jeg at jeg føler meg litt sånn – ikke helt til stede. Man blir liksom trukket litt inn i seg selv, i en slags boble.

Hun beskriver følelsen av å gå uten høreapparatene slik:

– Det føles for meg som å ha dotter i ørene. Så det er alltid veldig godt å få på høreapparatene. Uten dem merker jeg liksom at det ikke blir en skikkelig god dag. Den blir begrenset, på en måte.

Det beste høreapparatøyeblikket

Når vi spør Susanne om hennes beste høreapparatøyeblikk, peker Susanne både på hvordan høreapparatene påvirker hennes hverdag helt direkte, men også på hvordan de ofte også bidrar til «den gode samtalen».

– Det beste er den gode følelsen av å få på de fulladede høreapparatene igjen etter at de har gått tom for strøm. Det er gode øyeblikk, sier hun.

– Og så har jeg hatt mange gode samtaler også, på grunn av høreapparatene, fortsetter hun.

En gang førte apparatene til at Susanne kom i snakk med en fotograf som så at hun hadde høreapparat og ble nysgjerrig. Siden Susanne selv jobber som skuespiller ble film og skuespill et sentralt tema utover i samtalen. Det ene førte til det andre, og nå jobber de sammen for å utvikle en film om hørselstap som Susanne lenge har ønsket å lage.

Andre ganger har folk lagt merke til høreapparatene hennes og blitt oppmuntret til selv å sjekke hørselen sin.

– Jeg har faktisk opplevd at noen fant ut at de trengte høreapparat da, etter at jeg pushet dem litt og sa at de bør sjekke hørselen sin.

Møter stort sett forståelse

Når hun blir spurt om hva slags reaksjoner hun får på høreapparatene sine, så forteller hun at hun stort sett synes folk er veldig forståelsesfulle. Det er sjelden at noen kommenterer det. I yrket som skuespiller møter hun riktignok ofte nye folk, og føler ofte på at hun selv må si ifra og informere andre om sin hørselsutfordring.

– Jeg føler at jeg må si det på et tidspunkt. Hvis jeg ikke sier det, så er jeg litt redd for at jeg skal gå glipp av noe og virke frekk fordi jeg ikke svarer, sier Susanne.

Hun forteller videre at folk stort sett er veldig positive til hennes hørselstap og høreapparatbruk. Det eneste er at folk glemmer det fort igjen, men da minner hun dem bare på det.

– Jeg forteller at hvis jeg ikke svarer, så må de bare gjenta det de sa, sier Susanne.

«Jeg synes det er så viktig»

At Susanne har valgt å dele sin historie i «Hvert øre teller»-kampanjen og i tillegg lager en film om hørselstap på eget initiativ, vitner om et stort engasjement for hørselssaken. Hun forteller at hun ønsker å snakke om det slik at det skal bli mer åpenhet rundt temaet så flere kan få hjelp. Spesielt synes hun det er viktig for barn og ungdom at unge voksne høreapparatbrukere forteller om det.

– Det er noe med det å være ung og kunne se opp til andre som bruker høreapparat. Da jeg var ung, så var det liksom de andre barna i en gruppe jeg var med i, og ellers så var resten av høreapparatbrukerne 80 pluss, sier Susanne.

Å vise at hørselstap og høreapparatene ikke trenger å stå i veien for drømmene, er også en av hennes hjertesaker.

– Jeg har jo valgt å være skuespiller, og både danser og synger mye. Det synes jeg er viktig å formidle. Det går helt fint å drive med dette, selv om jeg sikkert kunne valgt enklere yrkesveier med tanke på hørselstapet, forklarer hun.

– Jeg vil vise at det ikke bare er mennesker på 80 pluss, men også unge, aktive mennesker som brukerhøreapparat. Jeg synes det er så viktig.

Del gjerne denne artikkelen med andre!

Vi takker våre sponsorer – Hvert Øre Teller 2021:

Phonak Life Is On Logo
Resound GN Logo
Tryg Forsikring Logo