– Jobbdrømmen min ble knust

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Navn: Kristi Vidvei

Alder: 29 år

Yrke: Barnevernskonsulent i Asker kommune

– Jeg fikk høre at jeg passet best til kontorarbeid på grunn av hørselen og at jeg ikke burde være kontaktperson for klienter.

– Jeg er medfødt døv på en side og ble høreapparatbruker som niåring. De tre siste årene har jeg jobbet med fosterhjem og institusjonsoppfølging. Det å se at barn og unge kan få det bra etter å ha opplevd mye tøft er motiverende og givende. Å få hjelpe barn og unge er det jeg alltid har drømt om å få jobbe med.

Fikk ikke fortsette

– At jeg har nedsatt hørsel er jeg åpen om til alle arbeidsgivere. Det var jeg også i min første jobb underveis i mastergradutdanningen. Da hadde jeg en engasjementsstilling i barnevernet i en Oslo-bydel. Jeg mente jeg fungerte bra i jobben, men da spørsmålet om å forlenge engasjement kom opp, sa lederen min at hun var skeptisk.

«Fordi du har nedsatt hørsel, kan det oppstå misforståelser og andre problemer. Du vil nok fungere bedre i en stilling hvor du sitter med bare kontorarbeid», fikk jeg høre. Å jobbe direkte med klienter kunne være uheldig i kombinasjon med nedsatt hørsel, selv om jeg var flink nok faglig.

Kampviljen våknet

– Jeg ble først lei meg og demotivert av å få en slik tilbakemelding. Dette betydde jo at jobbdrømmen ble knust. Jeg måtte bruke mye lengre tid og kjempe mye hardere for å komme i mål. Heldigvis våknet kampviljen fort, og jeg tenkte at hun ikke skal få ødelegge. Men det viste seg at lederen vanskeliggjorde mine framtidsutsikter, fordi hun var referanse for meg i videre jobbprosesser. Under senere jobbintervjuer kunne jeg få positive tilbakemeldinger og kommentarer av typen «Jeg kunne aldri gjettet at du var hørselshemmet». Etter referansesjekk derimot, ble hørselen min plutselig trukket frem som et problem. Jeg tror dette handler om arbeidsgiveres manglende kunnskap og at du som hørselshemmet utsettes for fordommer.

Kristis jobbtips:

Gi ikke opp, selv om du får avslag på søknader. Sikt mot jobbdrømmen, søk videre og fremhev at du som hørselshemmet kan ha non-verbale egenskaper som er helt unike!

Leser andre mennesker

– Jeg fikk heldigvis fast stilling i barnevernet etter hvert og føler ikke at hørselstapet mitt hindrer meg i å gjøre en god jobb. Jeg får positive tilbakemeldinger fra kolleger, som for eksempel mener at jeg er flinkere enn dem til å lese kroppsspråk og mimikk. Jeg ser når et barn puster tungt og ikke vil snakke mer. Fordi jeg hele livet har vært nødt til å bruke øynene for å kompensere for nedsatt hørsel, er jeg god til å lese andre. Her kan jeg ha nytte av å være hørselshemmet og snu det til noe positivt.

Aktiv i tilrettelegging

– Jeg forteller alltid at jeg hører dårlig når jeg treffer nye mennesker og har aldri fått negativ reaksjoner verken fra barn eller voksne. Fra første dag her på jobb har jeg fortalt hva jeg trenger av tilrettelegging for å fungere, og jeg er så heldig å ha en forståelsesfull leder. Jeg har fått egne hodetelefoner til telefonbruk, og vi ser nå på mulighetene for å få teleslynge til nye møterom. Via Hjelpemiddelsentralen har jeg tidligere fått halsteleslynge, som jeg bruker både privat og i jobb. Forståelsesfulle kolleger har gitt meg fast plass på møterommet, og ved lunsjbordet har vi tykk lyddempende duk over glassbordet. Jeg har dessuten god nytte av hev-senk-pulten. Nakke og skuldre blir fort anspent av at jeg er tunghørt.

Visste du at?

Nesten fire av ti bedriftsledere foretrekker å ansette personer uten hørselshemming.

Kilde: Norstats undersøkelse blant bedriftsledere våren 2019

Mer informasjon: hlf.noHLF Briskebys kurs og Kunnskapsbanken.net