– Målet er å komme tilbake i full jobb

Foto: Hans Haugen

Navn: Rune Kvear

Alder: 50 år

Yrke: Ingeniør hos TechnipFMC i Kongsberg

– Det ble et vendepunkt å forstå hva et hørselstap gjør med kroppen. Jeg brukte høreapparat i 25 år før jeg forsto at nedsatt hørsel kan gi andre helseproblemer.

– Jeg mistet mye av hørselen på høyre side i 11-12 årsalderen etter en operasjon og har brukt høreapparat siden 1996. Med årene har jeg også fått plagsom tinnitus. Jeg har likevel forsøkt å leve så normalt som mulig. Hørselen har ikke vært noe tema, men alle kolleger har visst at jeg er høreapparatbruker.

Vanskelige møter

– Selv trodde jeg at høreapparater var alt jeg trengte av hjelp og støtte for å fungere, men jeg merket etter hvert at det ble vanskelig å få med seg det som ble sagt på møter. Før pleide jeg å ta notater underveis. Det måtte jeg slutte med og i stedet sitte og se på den som snakket for å lese på munnen. Etterpå måtte jeg spørre kollegene mine. «Hva ble egentlig sagt nå?». At jeg kunne hatt nytte av hjelpemidler på jobb, tenkte jeg ikke på, eller visste vel ikke at fantes.

Vond kropp – ond sirkel

– Da jeg for et par år siden begynte å føle meg sliten, trodde jeg det skyldtes en hektisk hverdag med tre unger. Jeg fikk nakkeplager, trøbbel med magen og høyt blodtrykk. Nakkesmertene gikk utover nattesøvn og konsentrasjon, og jeg følte meg kronisk sliten. Jeg som alltid har trivdes godt på arbeidsplassen min, klarte ikke å jobbe. Da jeg ble sykemeldt i mai 2018 hadde jeg ikke trodd den skulle vare i et helt år.

Runes jobbtips:

«Lytt til kroppen og ta deg pauser i løpet av dagen! Nedsatt hørsel krever mer av deg enn du er klar over».

– Heldigvis har jeg fått mye hjelp, deriblant hos Unicare Fram i Bærum. Det var her at behandlerne spurte om det kunne være en sammenheng mellom helseplagene og hørselstapet mitt. Når du anstrenger deg for å høre, oppstår muskelspenninger, smerter og stress, og kroppen kan havne i en ond sirkel. Det ble et vendepunkt å forstå dette. Jeg har rett og slett gått på en smell på grunn av hørselen.

Fikk hjelp på kurs

– Kurset «Yrkesaktiv med nedsatt hørsel» hos HLF Briskeby ga mye kunnskap og selvinnsikt, og det var veldig positivt å treffe andre som slet med de samme utfordringene som jeg hadde. I 25 år hadde jeg tenkt på meg selv som hørende og tilpasset meg andre. Nå forsto jeg verdien av å fortelle kollegene hvordan hørselen påvirker meg og hvordan de kan være til hjelp. Jeg har også vært på tinnituskurs ved Nasjonalt kompetansesenter for hørsel og psykisk helse og lært en del mestringsteknikker. Jeg prøver å skaffe meg mest mulig kunnskap, slik at jeg kan hjelpe meg selv.

Støtte fra arbeidsgiver

– Jeg er nå tilbake i 20 prosent jobb og har tro på at dette skal gå bra. Jeg har full støtte fra arbeidsgiveren min når det gjelder tilrettelegging og har fått eget kontor etter å ha jobbet i landskap i mange år. Jeg vil også berømme Hjelpemiddelsentralen og Nav, som har gitt meg god veiledning og utstyr. Jeg har fått bordmikrofon og Roger Penn som jeg kan bruke under telefonmøter og andre møter. Målet er å komme tilbake i 100 prosent stilling. Jeg må bare innse at det kan ta litt tid.

Visste du at?

Seks av ti av ti hørselshemmede opplever selv at de er mer slitne enn andre kolleger etter endt arbeidsdag.

Kilde: HLFs medlemsundersøkelse våren 2019

Mer informasjon: hlf.noHLF Briskebys kurs og Kunnskapsbanken.net