Blir lyden for høy, kan den være skadelig for hørselen din. Her er gode råd til hvordan du kan ta vare på hørselen.

Lyd er trykkbølger som fanges opp av øret ditt. I ditt indre øre ligger det fine sansehår med hårceller som fanger opp disse trykkbølgene og gjør de om til elektriske signaler som sendes til hjernen. Disse elektriske signalene er det vi oppfatter som lyd.

Hørselen din kan skades ved en kombinasjon av flere faktorer:

 • Hvor lenge du utsetter deg for lyd
 • Lydens gjennomsnittlige volum
 • Det høyeste lydnivået

En annen faktor er hvor disponert man er for hørselsskader. Dette varierer fra person til person, og den eneste måten å finne ut om man er disponert for hørselsskader er først etter at man er blitt skadet. Derfor er det viktig å være føre var og beskytte hørselen.

Summen av all lyd du utsettes for i løpet av en dag er en viktig faktor, men også én konsert med veldig høy lyd kan føre til varige skader på hørselen. Det viktigste er hvor høyt volum du utsettes for. Volumet måles i desibel (forkortes dB).

Her er ulike nivåer på dagligdagse lyder:

 • 30 dB Hvisking
 • 60 dB Vanlig samtale
 • 85 dB Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet
 • 90 dB Bytrafikk
 • 110 dB Høy torden
 • 120 dB Rockeband med fullt trøkk
 • 125 dB Smertegrensen
 • 140 dB Jetfly som tar av på 25 meters avstand

Slik kan du forebygge hørselsskader

Høy lyd og høy musikk kan i verste fall gi permanente hørselsskader og tinnitus. Her er noen gode råd for hvordan du kan beskytte hørselen din.

 • Bruk hørselsvern dersom du utsetter deg for høy lyd

 • Bruk ørepropper hvis du skal på konsert. Det finnes ørepropper som demper lydnivået, men beholder lydbildet

 • Ta pauser fra lyden. La ørene dine hvile med jevne mellomrom

 • Ikke stå for nærme høyttalerne om du er på konsert. Jo nærmere du står lydkilden, jo kraftigere trykk på ørene dine

 • Demp lyden på spilleren og husk å ta pauser for hver lyttetime.