Tinnitus er en lyd du bare selv kan høre, ofte i form av piping eller susing. Opplevelsen av tinnitus er unik for hver enkelt. Noen har tinnitus i ett øre, andre har i begge ørene eller et udefinerbart sted i hodet.

Mange kan høre lyder i øret uten at det er plagsomt. For andre kan det være svært plagsomt å ha en eller flere lyder som ikke forsvinner.

Om du har tinnitus i begge ørene, kan lyden oppleves forskjellig i hvert øre eller den kan være lik. Noen har tinnituslyder i korte perioder, mens andre har tinnituslyder konstant.

Akutt tinnitus defineres som perioden fra tinnitus oppstår og cirka 3 måneder frem i tid. Tinnitus som har vart lengre enn 3-6 måneder omtales som vedvarende tinnitus.

Mange kan dessuten ha hatt ikke-plagsom/lite plagsom tinnitus i lang tid, men plutselig oppleve en akuttfase hvor man får mer plagsom tinnitus.

Fysiologisk sett er vedvarende tinnitus  annerledes enn akutt tinnitus. Den forandringen som skjer med tinnitus over tid har betydning for behandling.

Ulike årsaker til tinnitus

 • Hørselstap (støyskade, plutselig hørselstap – såkalt sudden deafness)
 • Mellomørebetennelse eller annen øresykdom
 • Stress
 • Sykdom eller skade i hjernen
 • Ménière
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Stoffskiftesykdommer
 • Bivirkninger av medikamentbruk
 • Kjeveleddproblem
 • Autoimmune sykdommer (gikt- og betennelsesykdommer)

Ti gode råd til deg med tinnitus

 • Kunnskap er makt
  Informasjon om hva tinnitus er, hvordan tinnitus oppstår og hvilke mekanismer som har innvirkning på tinnitus er et viktig virkemiddel for å mestre tinnitus. Du skal derfor sørge for å tilegne deg denne kunnskapen.
 • Bruk bakgrunnslyder
  Hvis du plages av din tinnitus kan det være et godt tips å sørge for bakgrunnslyd.

  Stillhet kan gjøre at tinnitus merkes tydeligere, men omgivelseslyder som for eksempel TV, radio, lyd fra andre mennesker, et åpent vindu, ei vifte etc. vil være et godt virkemiddel for å endre fokus.

  Mange har også på radio eller musikk om natta for å unngå total stillhet. Det finnes også hjelpemidler spesielt beregnet for dette formålet. Ta derfor kontakt med hørselssentral eller avtalespesialist for å få tilpasset egnede hjelpemidler.

 • Oppsøk ekspertise
  Det finnes gode behandlingstilbud som skal hjelpe deg til å mestre et liv med tinnitus.
  Møter du ikke tilstrekkelig hjelp i første omgang, kan du be om å bli henvist videre. Veien til spesialisthelsetjenesten går via fastlege, bedriftslege eller rehabiliteringstjenesten i kommunen.
 • Forbedre din hørselssituasjon
  Fire av fem personer med tinnitus har nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte en gunstig effekt på tinnitus, og mange synes at bruk av høreapparat lindrer opplevelsen av tinnitus.

  Selv om du opplever at du hører godt, kan det være nyttig å vurdere din hørselssituasjon både hjemme og på jobb.
  Bruker du mye energi på å lytte? Misforstår du når andre snakker? Oppholder du deg i støyende omgivelser – og synes det er vanskelig å oppfatte det som blir sagt? I så fall skal du be om å få utredet hørselen din.

 • Kartlegg din tinnitus
  Mange tinnitusrammede opplever at tinnitus er mindre fremtredende i perioder hvor de er lite stresset, har sovet godt eller er opptatt av aktiviteter de trives med.

  Kartlegg hvilke situasjoner dette dreier seg om og legg forholdene bedre til rette for disse situasjonene. Når du får tak i mønsteret til din tinnitus, kan det være en nøkkel til å redusere mye av ubehaget.

 • Fokus på søvn
  Tinnitus kan føre til søvnproblemer av ulik art. Slike søvnproblemer medfører ofte stress og tretthet, som igjen kan forverre tinnitus.
  Du bør derfor forsøke å legge forholdene til rette for å sove tilstrekkelig. Når det er stille rundt deg vil tinnitus ofte oppleves tydeligere enn ellers, et godt råd vil derfor være å sørge for lydberikelse også når du skal sove.
 • Avspenning
  Lær deg avspenningstrening, og praktiser avspenningstreningen jevnlig, helst hver dag.

  Avspenningstreningen skal hjelpe deg til å redusere det daglige spenningsnivået og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon, samt søvn- konsentrasjons- og hørselsproblem.

 • Ta vare på kroppen
  Mosjon, opphold i frisk luft, et godt kosthold og andre faktorer som kan øke velværet har en gunstig effekt på livskvaliteten din, og dermed også på din tinnitus.
 • Snakk med dine nærmeste
  Forsøk å forklare pårørende, venner og evt. arbeidsgiver hvordan du har det. Tinnitus påvirker ofte humøret, noe som fort kan gi opphav til konflikter. Slike konflikter vil fort kunne gjøre deg urolig, og dette kan igjen forsterke tinnitus.
 • Snakk med andre som har tinnitus
  Opplevelsen av tinnitus er unik, og den er i de aller fleste sammenhenger ikke sammenlignbar. Til tross for dette hjelper det ofte å snakke med noen som har egen erfaring med tinnitus – med en som har lært seg å takle situasjonen, slik de aller fleste gjør etter hvert.

  Samtaler med andre kan utvide horisonten; du får nye idéer og perspektiver på hvordan du kan legge ting bedre til rette i din hverdag.

Kilde: Brosjyren ”Att leva med tinnitus”, Hörselskadades Riksförbund. Oversatt og omarbeidet av Tinnitusklinikken, Sørlandet sykehus. Se også www.tinnitus.no

Hvor kan jeg få behandling?

I Norge er det flere modeller som blir brukt i behandling av tinnitus. I mange tilfeller vil en kombinasjon av behandlingsmodeller være mest effektivt.

De aktuelle behandlingene er:

 • Lydbehandling
 • Kognitiv behandling
 • Behandling etter nevrofysiologisk modell

HLF Briskeby i Lier tilbyr kurs for deg med tinnitus.

Les mer om kurstilbudet ved HLF Briskeby

På kurset lærer du om muligheter du selv har til å redusere og mestre mange av plagene som tinnitus kan føre til.

Kurstilbudet har fokus på kunnskap, ufarliggjøring, stressmestring og avspenning. Ønsker du å delta på kurs hos HLF Briskeby trenger du henvisning fra ØNH-spesialist eller fastlege.

Også Landaasen i Oppland, Nordtun i Nordland, Haugland i Sogn og Fjordane og Betania Malvik i Sør-Trøndelag tilbyr rehabiliteringsopphold for tinnitusrammede, med fokus på å bedre livskvaliteten og evnen til å mestre hverdagen.

Les mer om kurstilbudet:
Landaasen Rehabiliteringssenter

Nordtun HelseRehab

Haugland Rehabiliteringssenter

Betania Malvik

Slik høres tinnitus ut

Tinnituslyder  varierer fra person til person? Lyden kan være alt fra piping til motorsag. Her er noen eksempler på hvordan lyden kan høres ut: