Tinnitusbehandling hos HLF Rehabilitering as

Plages du av tinnitus? Vi vet at tinnitus kan påvirke livskvaliteten din. Hos HLF Rehabilitering as kan du få god hjelp til mestring.

Tinnitus er lyden du ikke kan skru av. Mange blir i møte med fastlegen fortalt at det er noe du bare må leve med. Heldigvis stemmer ikke det. Det finnes hjelp å få. Du er ikke alene. Det å møte andre som har tinnitus, få mer kunnskap og mestringsverktøy kan gi en ny og bedre hverdag.

Begynn hos fastlegen

Å bli beroliget av fastlegen, særlig i akuttfasen, er alfa og omega for å vende fokuset vekk fra tinnituslyden. Ta kontakt med legen din og få vurdert situasjonen du er i. Det er kan være aktuelt å få henvisning til en hørselssentral eller et mestringstilbud.

Vurder kursopphold

Når din tinnitus er kartlagt og utredet, kan et kurs eller rehabiliteringsopphold hos HLF Rehabilitering as være nyttig. De gir deg verktøy slik at du kan lære å mestre tinnitusen din bedre. De har fokus på ufarliggjøring, avspenning og det å gi deg bedre kunnskap om plagen.

Avspenning som nyttig verktøy

Målet er at du skal kunne eliminere vekk tinnituslyden mest mulig, slik at den ikke oppfattes like enerverende og plagsom. I rehabiliteringsforløpet har de i tillegg fokus på muskelavspenning, stressmestring og mindfullness. De gir deg nyttige verktøy for at du skal kunne ha et bedre liv med tinnitus.

Fornøyde kursdeltakere

De som deltar gir gode tilbakemeldinger på at det å komme sammen med andre og dele erfaringer og kunnskap også er til stor hjelp. Mange gir tilbakemelding om økt mestring og et bedre liv etter gjennomført deltakelse.

•••

3 nyttige råd til deg med tinnitus:

  1. Unngå stillhet. Legg inn en bakgrunnslyd i omgivelsene (for eksempel radio eller musikk). På den måten gir du hjernen noe annet enn tinnitus å fokusere på.

  2. Forsøk å minimere overvåkingen av tinnituslyden – men aksepter at du registrerer den innimellom.

  3. Husk at tinnitus ikke er farlig.

Les mer om tinnituskurs

Vi takker våre samarbeidspartnere – Hvert Øre Teller 2023

Phonak Life Is On Logo