HLF ønsker å sette fokus på et samfunnsproblem, som direkte og indirekte kommer til å ramme oss alle. Hørselstap er Norges usynlige nasjonalhandikap, vi kan ikke overse denne utfordringen lenger. Over 275.000 yrkesaktive nordmenn har et betydelig hørselstap. Hvordan agerer vi som kollegaer og arbeidsgivere? Hvordan skaper vi en inkluderende arbeidsliv der alle har like muligheter til å delta? HLF har utviklet en rekke råd til deg som hørselshemmet yrkesaktiv, kollega og arbeidsgiver. Les mer i vår brosjyre eller les vår tilgjengelighetsguide.

Er du selv yrkesaktiv og hørselshemmet eller har en kollega eller ansatt som er hørselshemmet? Slik skaper dere en bedre arbeidshverdag.

 • Kartlegg ditt hørselstap, start hos fastlegen.
 • Trenger du høreapparat, ta det i bruk. Jo før jo bedre. Tilvenning tar tid, vær tålmodig.
 • Vær åpen om ditt hørselstap og dine behov.
 • Å bare si at jeg hører dårlig hjelper ikke. Du må forklare hva de må gjøre. «Se på meg når du snakker».
 • Vær innstilt på å måtte si ifra flere ganger. Folk glemmer.
 • Konsentrer deg om å prate med en person om gangen.
 • I større forsamlinger, pass på at du plasserer deg riktig i forhold til ditt hørselstap.
 • Plasser deg i godt lys, slik at du ser ansiktet til den du snakker med.
 • Meld deg inn i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Vi har et eget utvalg for yrkesaktive.

 • Fang oppmerksomheten til din kollega før du snakker.
 • Se på kollegaen din når du snakker.
 • Snakk tydelig og ikke for fort.
 • Gi gjerne skriftlig beskjed om viktige ting.
 • Understrek det du sier med kroppsspråk og ansiktsuttrykk.
 • Gjenta flere ganger, omformuler eller skriv ned dersom du ser at kollegaen din ikke har oppfattet hva du sier.
 • Vær tålmodig. Ikke si «glem det» eller vis irritasjon dersom du må gjenta mange ganger.

 • Ha en åpen dialog med vedkommende om hva som skal til for at vedkommende får et godt tilrettelagt arbeidshverdag.
 • Informer om hørselshemmingen til kollegaer i samarbeid med den hørselshemmede.
 • Tilrettelegg arbeidsplassen og arbeidsoppgavene for vedkommende (teleslynge, lyd- og støyskjerming, god belysning, varslingsutstyr).
 • Gi tydelige beskjeder og gjerne også skriftlig.
 • Tilrettelegg møter og sammenkomster for den hørselshemmede. Spør vedkommende hva som skal til.
 • Sørg for at arbeidsplassen er universelt utformet.
 • Ta kontakt med Nav for hjelp og teknisk tilrettelegging.
 • Tilby jevnlig hørselstesting for å kunne kartlegge behov og tilrettelegge for hørselshemmede

«Det hjelper å være åpen. Jeg oppdager at mange selv innrømmer at de også hører dårlig».
Sitat fra HLFs undersøkelse blant yrkesaktive (2015).